Изграждат ВЕИ във Вълчи дол
Гласуваха да бъде изграден парк с ветрогенератори във Вълчи дол

Сивите кардинали във Ветрино, в чиито ръце се намира съдбата на инвеститори, решили да вложат стотици милиони левове във вятърни перки и соларни паркове, офицално са не олигарси или бизнесмени, а –  животновъдите в общината. Макар и да звучи абсурдно, това е абсолютна истина, която бе потвърдена на последната сесия от 30-ти юни на Общинския съвет във Ветрино. С 13 гласа ЗА, т.е. с пълно единодушие – общинските съветници одобриха изменение на решение от 27.02.2023 на същия този общински съвет.

За какво става дума:

Абонамент за новините в Google

Според решение № 566 по Протокол № 47/27.02.2023 г. се определят поземлени имоти – собственост на Община Ветрино с НТП пасище и мери, находящи се в землищата на с.Ягнило, с.Белоградец, с.Доброплодно, с.Момчилово, с.Неофит Рилски, с.Габърница и с.Млада гвардия, които могат да бъдат предоставени на потенциални инвеститори за изграждане на инсталации за производство на зелена енергия, описани в Приложение № 1 – неразделна част от решението.

Оказва се обаче, че поради засиления интерес на потенциални инвеститори за изграждане на инсталации за производство на възобновяема енергия и препокриване на интересите към подходящи терени за изграждането им с тези на животновъдите, решението на Общинския съвет от края на месец февруари бе допълнено с няколко точки, една от които гласи:

„Преди приемането на решение за предоставяне на конкретни поземлени имоти, към които е заявено инвестиционно намерение, Общински съвет Ветрино провежда обществено обсъждане със заинтересованите лица от съответното населено място, за което се съставя протокол, неразделна част от решението“.

Казано по друг начин, ако животновъдите във Ветрино не са съгласни пасищата и мерите в общината да бъдат използвани за производство на зелена енергия, тяхната дума, макар и неподкрепена със становища, ще има основна тежест при взимането на решения за отдаване на тези общински терени за инвеститорски намерения. Или казано по друг начин: тежкото решение за стотици милиони левове инвестиции, които анонсират готовност да вложат  производителите на зелена енергия, вече лежат на плещите на хора, които никога не са се занимавали с енергетика, възобновяеми енергийни източници и пр теми, които са изключителен държавен приоритет.

ПРОЧЕТИ
Изтребват с "Бандит" кърлежите в градския парк на Девня

Попитахме председателя на ОбС – Ветрино колко животновъди проявяват претенции и на какво се базират притесненията им, но отговор не получихме. Любопитен е и фактът, че на самото заседание на Общинския съвет животновъди не присъстваха – факт, който не ни позволи обективно да чуем позицията и претенциите им от първо лице.

Сесията не мина и без скандал на еколог, който за пореден път нарисува в най-черни краски бъдещето на общината, ако в нея бъдат поставени инсталации за производство на зелена енергия.

Докато у нас екоактивисти агитират яростно срещу парковете за зелена енергия, датският град Есберг вече е утвърден център на офшорната вятърна индустрия в Европа, при това без животновъдите да прояват каквито и да било интереси към общинските поляни. В датския пристанищен град са събрани две трети от турбините, които в момента се въртят край бреговете на Европа, достатъчни за захранване на 40 млн. домове,  а населението на града е едва 72 хил. души.  Кметът на Есберг е пътувал до Виетнам и Вашингтон, за да сподели историята на успеха. Във Ветрино засега зеленият успех е официално поставен в зависимост от доброто разположение на местните животновъди, чийто брой засега от ОбС и администрацията на общината никой не е назовал.

Абонамент за новините в Telegram