Дървата за огрев Дългопол трябва да се заявят от гражданите

Общинска администрация Дългопол уведомява местното население, че съгласно настъпилите промени в Закона за горите желаещите да закупят дърва от Общински и Държавни горски територии за отоплителен сезон 2023/2024г. е необходимо да подадат заявления в кметствата по населени места, а за гр. Дългопол в Център за административно обслужване.

Това съобщиха от Общинска администрация Дългопол. Съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за горите право на закупуване на дървесина имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.

Абонамент за новините в Google

Съгласно чл. 111, ал. 7 от Закона за горите срокът за подаване на заявления за включване в списъка е 31.03.2023г.
Дървата за огрев са на цена от 84.00 лв. с ДДС за един пространствен кубически метър без включен транспорт.

Абонамент за новините в Telegram