болницата в кв. Река Девня

Здравеопазването в град Девня е изправено пред сериозни предизвикателства, които пораждат загриженост сред местната общност. За отчаяната ситуация алармира общинският съветник Денис Куцаров, който показа тревожни данни относно болницата в Девня.

Според информацията, предоставена от г-н Куцаров, спешното отделение на МБАЛ Девня не разполага дори с ваксини срещу тетанус, като подобен дефицит представлява сериозна заплаха за здравето на гражданите. Този факт подчертава необходимостта от незабавни действия и промени в сферата на здравеопазването в града.

Абонамент за новините в Google

Той сподели за неблагоприятната ситуация и засилването на кризата, докато липсата на подкрепа от колегите му усложнява ситуацията.

Отчетът на „МБАЛ Девня ЕООД“ представя обезпокоителни финансови данни. През 2022 година дружеството завършва със загуба в размер на 66 424,08 лв., като в същото време са налице задължения с впечатляващия размер от 560 000 лв., от които 177 000 лв. са към доставчици. Този натрупан дълг създава допълнителни предизвикателства за поддържането на стабилността на здравното заведение.

Подобни статистики подкрепят опасенията, че управлението на дружеството не се движи в правилната посока.

ПРОЧЕТИ
На 20 май започва регистрацията за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата на Варна

Въпреки тези тревожни данни, Денис Куцаров сподели, че не успява да намери подкрепа сред своите колеги в общинския съвет. Този факт подчертава сложността на ситуацията и необходимостта от обединени усилия за преодоляване на кризата.

Като добавим и окаяното състояние на поликлиниката в Девня, която също заради тежкото си финансово положение беше обявена за продажба чрез търг от частен съдебен изпълнител миналата година, има сериозни причини девненци да са притеснени.

За да настъпи подобрение в сферата на здравеопазването в Девня, е наложително да се насочи вниманието към по-голяма отговорност и отчетност на отговорните лица.

Ситуацията изисква незабавни и решителни действия, за да се преодолее предстоящата криза в областта на здравеопазването, и да се осигури здравословна и безопасна среда за всички граждани на Девня.

Изложените факти и разкрития подчертават крещящата нужда от промени и действия на всички нива на управление.

Обществото и властите трябва да работят заедно, за да се осигури подходяща и отговорна здравна система, способна да отговори на предизвикателствата пред съвременното общество.

Абонамент за новините в Telegram