Завърши изграждането на платформа за гнездене на птици в защитена местност „Ятата“ край град Белослав. Това съобщиха от Областния информационен център във ВарнаДейностите са извършени по проекта „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура в полза на биоразнообразието и развитието в района на Варненското езеро“. Той е финансиран от Програма Life. Общата му стойност е 1 852 060 евро. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, а партньор по проекта – Българско дружество за защита на птиците.

Основната цел е тестване и демонстрация на мащабна зелена инфраструктура, която ще постигне три основни резултата – възстановяване на ключови местообитания за приоритетни видове птици, като по този начин да допринесе за постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие на проектната зона от Натура 2000 SPA „Варненско-Белославско езеро“, подобряване на екосистемните функции на увредената водна екосистема на Варненското езеро и осигуряване на устойчиво и икономически добро решение за използване на драгирани седименти от корабоплавателните канали към и от Пристанище „Варна“.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Спипаха мъж от Стара загора да шофира надрусан в Девня

Макар и с малка площ, „Ятата“ се отличава с богато видово разнообразие от птици през всички сезони. На територията ѝ са установени 208 вида птици, от които 82 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 89 са от европейско природозащитно значение. Въпреки това, зоната предлага ограничени възможности за гнездене на някои видове водолюбиви птици като речната рибарка, кокилобегача и др., чиито гнездови местообитания са твърде специфични. Изкуствените платформи за гнездене доказано привличат птиците и увеличават техните популации в определени зони.

Целта е през гнездовия сезон птиците да се заселят и на новоизградената по проекта платформа. Предстои създаването на второ подобно съоръжение, което ще бъде разположено в западните части на Белославското езеро.

Проектът е стартирал на 1.09.2020 г. и ще продължи до 31.08.2025 г.

Абонамент за новините в Telegram