В този период родителите имат право да кандидатстват в школите и да сменят своите желания. Децата могат да бъдат записани в не повече от две школи към комплекса. При записването трябва да се посочи класът, в който детето ще се обучава през учебната 2024/2025 г. От ОДК – Варна уточняват, че заявление се подава за всяка учебна година, независимо дали детето е посещавало до този момент някоя от школите.


Приемат се деца от 5 до 18-годишна възраст, като всяка от школите има различни възрастови ограничения. Приемат се и деца на чуждестранни граждани, като за това е необходимо да имат ЛНЧ (личен номер на чужденец). За школите, за които кандидатстват повече от определения брой деца, след 31 август ще се проведат кастинги.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
110 деца влязоха в „Горската класна стая“ на Асен Христов от ДГС-Провадия


Школите към ОДК –Варна са в три основни направления – „Изкуство“ (22 школи), „Наука“ (6 школи) и „Спорт“ (3 школи). Обучението в тях е безплатно и започва от 1 октомври.


ОДК е институция в системата на образованието и осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Комплексът организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. ОДК – Варна е организатор и домакин на национални и общински конкурси в областта на музикалното, литературното и изобразителното изкуство.

Абонамент за новините в Telegram