Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ стартира на 11 ноември и продължава до 20 ноември 2022 г..

Абонамент за новините в Google

Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

– Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

-Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).

ПРОЧЕТИ
Отбелязваме Световния ден на здравето и празник на здравните работници

-Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

– Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Ще бъде отбелязан и Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който тази година е на 20 ноември (неделя).

От „Пътна полиция“ напомнят, че съгласно чл.139 ал.1 т.4 от ЗДвП, движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.

Абонамент за новините в Telegram