Заместник-кметът по сигурността Илия Коев поздрави участниците в годишния Сбор на началника на военното окръжие I степен във Варна

Заместник-кметът по сигурността Илия Коев поздрави участниците в годишния Сбор на военно окръжие I степен отговарящо за североизточна България. Домакин на събитието беше временно изпълняващия длъжността подполковник Матей Савов.

Абонамент за новините в Google

Темата на тазгодишната среща беше „Поддържане на способностите на Военно окръжие I степен – Варна в условията на променящата се среда за сигурност“.

Община Варна участва с презентация, показваща електронния регистър на критичната инфраструктура в града, която представлява система от съоръжения, услуги и информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, бе посочено в презентацията.

В списъка на критична инфраструктура попадат обекти в сектор енергетика, транспорт, информационни и комуникационни технологии, околна среда, земеделие и храни, здравеопазване, спортни обекти и съоръжения, образование, наука и технологии и други.

ПРОЧЕТИ
Енерго - Про с изнесен офис в Девня

В Община Варна е създаден и работи екип за наблюдение, заснемане и цифрово документиране на критичната инфраструктура. Към момента в Електронния регистър са заведени над 360 обекта, които са разпределени в сектори и съответните подсектори към тях. За попълване и поддържане на електронния регистър се използват видео материали, които са заснети посредством летателна система – дрон. Освен за попълване и наблюдение на обектите на електронния регистър за критичната инфраструктура в града, системата е на разположение и би могла да се използва при бедствия и аварии. Общината си сътрудничи непрекъснато и с представителите на пожарна, полиция, военни и всички обществени служби в случаите, които налагат използването на системата за извънредни ситуации, бе посочено още в презентацията.

На годишната среща присъстваха още началникът на Централното военно окръжие полк. Георги Георгиев и началника на отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Варна – Георги Иванов.

 

Абонамент за новините в Telegram