Второ място за ПГ „Свети Димитър Солунски„ в Белослав за най-добре изготвена Арт инсталация в състезанието ,,Най-добър млад заварчик“

60

Възпитаниците на ПГ „Свети Димитър Солунски„ гр. Белослав – Грасия Димитрова Господинова от XII “а” клас и Борис Йорданов Йорданов от XII “а” клас, заедно с техните ръководители инж. Весиле Сали Зейнун и инж. Диян Недялков Добрев, заеха почетното ВТОРО МЯСТО за най-добре изготвена и представена Арт инсталация на IV Национално състезание ,,Най-добър млад заварчик“ гр. София.

Състезанието се проведе от 24.03.2023 до 25.03.2023г. в гр. София, като домакин бе фирма „Нексас“ ЕООД.

В съсъезанието взеха участие училища от цялата страна:

– ПГ „Свети Димитър Солунски – гр. Белослав

– ПГМЕЕ – гр. Бургас

– ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица

– ПТГ „В. Левски“ – Горна Оряховица

– ПГ „Акад. С. П. Корольов“ – Дупница

– ПГ „Стефан Караджа“ – Елхово

– ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък

– ПГМЕТ „Хр. Смирненски“ – Кнежа

– ПГМ – Сливен

– ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол

Учениците се състезаваха за най-добре изпълнено заваръчно съединение по методите РЕДЗ и МИГ/МАГ и за най-добре изготвена и представена Арт инсталация.

Темата за изготвяне на Заварената художествена композиция бе ,,Устойчиво развитие“.

ПГ ,,Свети Димитър Солунски“ гр. Белослав представи тема 14: ,,Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси“.

Нашите ученици представиха също и проект: ,,Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци от бита в морската среда от наземни източници“ разработен с община Белослав.

Изработен бе ШИШЕЯД от стомана, в който се събират пластмасовите бутилки. Метода на заваряване, който сме използвали е МИГ/МАГ .

Другият проект, по който нашата община работи е ,,Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Целта на проекта е местното население да използва цветните контейнери и да събира разделно битови отпадъчни материали, като хартия, пластмаси, метал и стъкло.

Учениците изработиха контейнери от стомана като използваха РЕДЗ и МИГ/МАГ методи на заваряване. Поставихме и съответните стикери, обозначаващи кой контейнер за какъв отпадък е.

Призива, който отправиха учените от ПГ ,,Свети Димитър Солунски“ гр. Белослав към всички участници и гости на IV Национално състезание ,,Най-добър млад заварчик 2023“ гр. София бе:

„Нека използваме торби от рециклиращ плат когато пазаруваме, нека използваме кутии, прибори за хранене и чаши, изработени от рециклирана пластмаса, нека се стремим да пазим нашата земя чиста!“

Ако всеки един от нас намали употребата на пластмаса и изхвърля отпадъците в правилните контейнери за рециклиране, то заедно ще допринесем за един по-чист свят.

Грижата за природата е грижа за нашето бъдеще!

За изработването на Арт инсталацията БЛАГОДАРИМ за съдействието и партньорството НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, фирма „МТГ -ДЕЛФИН“ АД – ГР. ВАРНА и фирма „М-СТРОЙ“ ООД – С. ЕЗЕРОВО.

От ПГ “Демитър Солунски “ гр. Белослав