Неправилно Административен съд-София е позволил на Държавната комисия по хазарта да отнеме временно лиценза на „Еврофутбол“.

Това постанови Върховният административен съд (ВАС), който върна случая на Административен съд-София за ново гледане, но от друг състав. Вземането на лиценза стана през 2020 година, а основанието беше просрочени задължения към държавната хазна в размер над 5000 лева. Според „Еврофутбол“, държавата търсела от тях 328,9 млн. лева.

Абонамент за новините в Google

Сега ВАС казва, че на първа инстанция съдът не е изяснил релевантните факти и обстоятелства. И най-важното от тях е, че Административен съд-София неправилно приел, че „Еврофутбол“ дължи на държавата над 5000 лева и този дълг не е обезпечен.

Вземането на лиценза стана през 2020 година, а основанието беше просрочени задължения към държавната хазна в размер над 5000 лева. Според „Еврофутбол“, държавата търсела от тях 328,9 млн. лева. Сега ВАС казва, че на първа инстанция съдът не е изяснил релевантните факти и обстоятелства. И най-важното от тях е, че Административен съд-София неправилно приел, че „Еврофутбол“ дължи на държавата над 5000 лева и този дълг не е обезпечен.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 20 юни

Защо първоинстанционното решение е неправилно? Защото неплатените в срок държавни такси и лихви за забава се вземат принудително от публичен изпълнител. По делото е останал неизяснен въпросът кога вземането е изпратено за изпълнение на публичен изпълнител, кога е образувано изпълнителното производство и какви действия са предприети за изпълнението на вземането, какви обезпечителни мерки са предложени, съответно наложени към момента на издаване на акта за временно отнемане на лиценза, налице ли е уведомление по чл.221, ал. 6 от ДОПК и обвързан ли е длъжникът със срок да отправи предложение за обезпечение. Решението на ВАС по административно дело № 10195 от 2020 г. е окончателно.

Абонамент за новините в Telegram