Връчиха общинските награди «Долни чифлик» в системата на народната просвета и култура за ученик на годината, съобщиха от общината. Наградите бяха раздадени лично от кметът на Долни чифлик Красимира Анастасова.

Ето и тазгодишните ѝ носители:

От СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик:

Начален етап – Рая Янева Неделчева – ІV а клас

Прогимназиален етап – Борислава Мирославова Митева – V б клас

Гимназиален етап – Кристина Станиславова Стефанова – ХІ б клас

От ОУ „Христо Ботев“ – с. Пчелник:

Начален етап – Анна Мария Тонева Маринова – ІІІ клас

Начален етап – Веско Николаев Станимиров – ІV клас

Прогимназиален етап – Анка Снежанова Славова – VІ клас

От ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Старо Оряхово:

Начален етап – Преслава Юлиянова Илкова – ІV б клас

Прогимназиален етап – Тина Димитрова Маринова – V б клас

От ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Горен чифлик:

Начален етап – Ебру Елмазова Асенова – ІV клас

Прогимназиален етап – Иван Красимиров Костадинов – VІІ клас

От ОУ „Христо Смирненски“ – с. Гроздьово:

Начален етап – Ралица Маринова Рашкова – ІV клас

Прогимназиален етап – Криста Владимирова Тодорова – VІІ клас

От ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Голица:

Начален етап – Крисияна Атанасова Кръстева – IV клас

Прогимназиален етап – Лидия Тодорова Радева – VІІ клас

От ПГСС „Ив. Вл. Мичурин“ – гр. Долни чифлик:

ПРОЧЕТИ
Мерки за справяне с пожарите дискутираха в ОД МВР Варна

Гимназиален етап – Иво Емилов Руменов – ІХ в клас, професия „Готвач“

Станка Тодорова- заместник-кмет на общината, и Траян Томов – председател на Постоянната комисия по „Просвета, култура и вероизповедания“ към Общинския съвет връчиха наградите за постигнати отлични резултати в обучението при завършване на средно образование.

Наградени бяха учениците:

Даниела Тодорова Иванова – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Дария Георгиева Василева – ПГСС „Ив. Вл. Мичурин“ – гр. Долни чифлик

Мария Диянова Тодорова – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Петя Петрова Петрова – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Радина Иванова Денева – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Стефани Димитрова Маринова – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Цветелина Цветославова Петрова – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Виктор Огнянов Христов – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Илиян Веселинов Радев – СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик

Г-жа Анастасова връчи Общинската награда «Долни чифлик» за учител на 2023 година. Нейни носители станаха:

Ивелина Славева Друмева – учител в прогимназиален етап в ОУ „Христо Ботев“ – с. Пчелник

Магдалена Георгиева Добрева – учител в начален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Старо Оряхово

Цветелена Димитрова Лукова – учител в прогимназиален етап в ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Горен чифлик

Нели Георгиева Бързакова – учител в прогимназиален етап в ОУ „Христо Смирненски“ – с. Гроздьово

Елена Станева Йоргакиева – учител в прогимназиален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Венелин

инж. Станислава Иринчева Станчева-Георгиева – учител в гимназиален етап в ПГСС „Ив. Вл. Мичурин“ – гр. Долни чифлик

Общинската награда «Долни чифлик» за директор на 2023 година бе връчена на Златка Николова Иванова- директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Горен чифлик.

Г-жа Анастасова удостои с почетни плакети и директори с дългогодишен принос в системата на предучилищното и училищно образование:

Жана Иванова – като директор на детска градина „Щурче“ – с. Гроздьово, до септември 2022 г.

Мария Христова – директор на СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифик

Таня Михалева – директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Пчелник

Тодорка Стефанова – директор на ОУ „Христо Смирненски“ – с. Гроздьово.

Г-жа Тодорова връчи Общинска награда «Долни чифлик» за Деятел на културата за 2023 година на Соня Стоянова Томова – председател на НЧ „Изгрев – 1919 г.“ – гр. Долни чифлик, и на самодейците при НЧ „Пробуда – 1905“ – с. Венелин

Грамота на за активно участие в мероприятията на община Долни чифлик получиха учениците от ПГСС „Иван Вл. Мичурин“ – гр. Долни чифлик. С това завърши официалната церемония по връчването на наградите и започна празничният концерт.

Ралица Маринова от ОУ „Христо Смирненски“ – с. Гроздьово, изпълни стихотворението „Солунските братя“.

Преслава Илкова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Старо Оряхово, изпя песента „За тебе бях“ от репертоара на Лили Иванова.

Теодора Банчева от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Старо Оряхово, изрецитира стихотворението „България“.

Стихотворението „Български език“ изпълни Лидия Тодорова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Голица.

Рая Неделчева от СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик, изпя песента „Повей, ветре“.

Песента „Пътят“ чухме в изпълнение на Зария Христова от СУ „Васил Левски“ – гр. Долни чифлик.

Празничният концерт завърши с песента „Залюбих, мамо, три моми“ в изпълнение на Виктор Живков от ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Горен чифлик, и с изпълнения на Общинския духов оркестър.