Всички военни ще трябва да забравят за консумацията на алкохол и наркотици в работно време. Министерството на отбраната забрани употребата им днес със специална заповед.

„В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции“, пише в заповедта на служебния министър на отбраната Димитър Стоянов.

Абонамент за новините в Google

При установяване на нарушение на забраната военнослужещият се отстранява от военна служба.

Освен това се забранява и продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

ПРОЧЕТИ
Надрусан шофьор от Долни чифлик остана без колата си

При явяване на военнослужещ в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения, причинено от употребата на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества да му бъде наложено дисциплинарното наказание „уволнение“, се нарежда още в заповедта.

Забранява се и управлението на пътни превозни средства от военните в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Абонамент за новините в Telegram