Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков проведе днес работна среща с народни представители, областния управител проф. Андрияна Андреева и кметове на общини от областта.

Минути преди срещата министърът и придружаващите го инж. Ясен Йорданов-председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Лозко Лозев обсъдиха с екипа на професор Андреева актуални въпроси и предложения за подобряване взаимодействието между министерството и областна администрация, свързани с обезпечаване и подготовка на новия туристически сезон 2024, както и мерки в спешен порядък за преодоляване на свлачищните процеси в крайбрежната зона. Министър Цеков беше запознат със Становището на трима областни управители – Варна, Добрич и Бургас по повод внесено допълнително предложение за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, свързано с поддръжката и ремонта на брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

Абонамент за новините в Google

Важна тема от работната среща бяха и общинските проекти, залегнали в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет за 2024 г. От област Варна са внесени 100 проекта на обща стойност 387 млн лева. Министърът уведоми кметовете от областта, че до края на тази седмица се чака приемането на Постановление на МС, което ще гарантира пълната нормативна готовност за подписване на Споразуменията с общините за изпълнение на общинските проекти.

ПРОЧЕТИ
Пожарно – тактическо занятие се проведе край язовир Цонево

Дискутирани бяха и въпросите, посветени на санирането на жилищни сгради със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Както знаем в мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева. Министър Цеков намира, че държавата трябва да разработи Механизъм за енергийно обновяване на жилищния фонд, който да има визия много години напред. За тази цел ще са нужни усилията на няколко министерства.

Регионалната проблематика в работната среща неизменно се фокусира и върху състоянието на ВиК инфраструктурата и водоснабдяването на територията на областта, в т.ч. и най-засегнатата община – Аврен. Изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Лозко Лозев съобщи, че за област Варна са предвидени приблизително 130 млн лева за изграждане на ВиК структури през следващите 6 години.

Темата за хроничното безводие в община Аврен ще бъде поставена отново на нарочна среща в МРРБ.

Всички конкретни въпроси, които кметовете и експертите от 12-те общини поставиха на работната среща и се нуждаеха от допълнителни справки или уточнения, ще бъдат дискутирани на нова среща между тях и зам. министъра на МРРБ – Николай Найденов, който има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране.

Абонамент за новините в Telegram