водомер
Снимка: CC0 Public Domain

Пазарът на интелигентни уреди за измерване на водата ще нарасне от 3,7 милиарда щатски долара през 2022 г. до 6,4 милиарда до 2027 г., при среден годишен темп на растеж от 11,6%, според нов доклад на Marketsa Аnd Markets.

Нарастващото градско население създава възможности за развитие на умни градове, което в крайна сметка стимулира изграждането на инфраструктури за интелигентно измерване на вода в по-голям мащаб.

Както може да се очаква, сегментът на водоснабдителните услуги представлява най-големият дял от глобалния пазар за интелигентно измерване на водата. Водната мрежа, използвана за доставка на най-важната течност на Земята, е ключова част от ВиК инфраструктурите. Понастоящем водоснабдителните компании са загрижени за откриването и предотвратяването на течове, което води до големи загуби на вода.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 9 юли

Дистанционното отчитане ще е най-бързо развиващият се сегмент за интелигентно измерване на вода през прогнозния период. Технологията, известна още като AMR, се използва за дистанционно събиране на данни от водомерите без физическото присъствие на персонал на мястото на отчитане.

AMR технологията позволява на водоснабдителните предприятия да понижат оперативните разходи чрез оптимизиране на поддръжката и намаляване на човешката намеса в дейностите по измерване, отбелязват анализаторите.

Северна Америка и Европа са регионите, които най-често прилагат тази технология. Други части от света също започнаха да прилагат подобна измервателна инфраструктура. Очаква се занапред Азиатско-Тихоокеанският регион да стане най-бързо развиващият се сегмент на глобалния пазар за интелигентно измерване на водата в годините до 2027 г.