Вижте опасните и неопасни отпадъци на фирма „Екосейф“ в Химик

1489

Това са опасните и неопасни отпадъци, които фирма „Екосейф“ изгаря в Девня.

Инсинератора за изгаряне на опасните отпадъци се намира на 300 метра от жилищни блокове в девненския кв. Химик, а при изгарянето се образуват вредни токсични вещества, които замърсяват околната среда.

Абонамент за новините в Google

Опасните отпадъци на фирма Екосейф
© Devnya.online

Фирмата която изгради инсинератора с одобрението на местната власт е „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС“.

Напомняме, че на 19 август 2018 г. Община Девня покани девненци на обсъждане на инвестиционното предложение в Ритуалната зала на Община Девня, но извести за това само няколко дни преди срещата, като поканата беше поставена в „трета глуха“ на сайта на Общината. Това породи известно съмнение у девненци още тогава, като наш съгражданин зададе въпрос „Шоколадови бонбони ли ще правите?“

През 2020 г. дружеството „ЕкоСейф“ поиска да увеличи количествата отпадъци, предвидени за изгаряне в инсталацията си в Девня, в това число и опасни като азбест, нефтопродукти, твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни и антифризнин течности и др. Според документа, с копие от който „Дневник“ разполага, намерението на „ЕкоСейф“ е в инсталацията да бъдат изгаряни почти 10 тона опасни отпадъци дневно!

Друга фирма в същия бранш – „ЕкоСоник“ също има инвестеционно намерение към съседния терен, т.е. до „ЕкоСейф“. Миноритарен съдружник в „ЕкоСейф“ е Станислава Евтимова. Тя е и едноличен собственик и управител на компанията „ЕкоСоник“.

Проверка на „Дневник“ обаче показа, че инвестицията не е реализирана и до този момент, тъй като все още е в процедура по оценка за въздействие върху околната среда. Срещу изграждането на инсталацията се обявиха и от сдружението „Дишай, Девня“, които са внесли по този повод протестна подписка в Министерството на околната среда и водите.

Компанията „ЕкоСейф“ е заявила намерението си да изгради и площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване край варненското с. Тополи. Това намерение по всяка вероятност ще се възобнови с идеята за изграждане на инсинератора на компанията „ЕкоСоник“ в Девня.

Справка, изготвена от РИОСВ – Варна, по искане на сдружението „Дишай, Девня!“ показва, че до ноември м.г. на „ЕкоСейф“ са били извършени 16 проверки, като за констатирани административни нарушения са били съставени пет акта и са публикувани две наказателни постановления на стойност 11 хил. лв.

Първият от тях е за неизпълнение на условия, определени в решението за дейности по третиране на отпадъците, издадено от РИОСВ – Варна, а вторият – за неизпълнение на дадено предписание за калибриране на измервателните уреди на компанията.

Абонамент за новините в Telegram