„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД започва веднага подмяната на 160 метра от стъклопластовата тръба, която аварира за втори път в рамките на месец на ул. „Петър Скорчев“ във Варна. Още след първия пробив в края на април от ръководството на дружеството са внесли в „Български ВиК холдинг“ и в МРРБ информация за ситуацията и искане за финансиране на подмяната на проблемния участък с метална тръба.

Имаме всички основания да смятаме, че ще получим подкрепа за този наш ход, каза днес управителят на дружеството Веселин Русев. Според него, в архива на „ВиК – Варна“ ООД няма никаква информация за това кой е извършил проектирането, кой е извършил строителството и надзора, кой е избрал материала за тръбите.

Абонамент за новините в Google

Единственото, което се знае, е, че това е проект, финансиран по програма ИСПА и предаден за експлоатация на „ВиК – Варна“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство през 2008 г. От тогава досега тръбата е аварирала 7 пъти като първият е през 2012 г., а последният – на 13 май тази година. В рамките на този период не са били предприети никакви мерки за проучване и отстраняване на проблема.

Веселин Русев заяви, че ще бъде направено пълно проучване на документацията, когато бъде открита, и предадена на компетентните органи.

Според него, основните причини за авариите в този участък са големият наклон, лошото планиране, лошият избор на материал, вибрациите от непрекъснато минаващата тежка строителна техника и неблагоприятните метеорологични условия. Цялото трасе от магистралния водопровод „Варна – Златни пясъци“, изградено от стъклопластови тръби, е с дължина 3 км. и започва от стадион „Варна“ и стига до кръговото на „Почивка“. Ще бъдат подменени с метални само тръбите в 160-метровия критичен участък, за да се преодолее без нови аварии високото налягане по големия наклон. На обекта екипи на „ВиК – Варна“ ООД вече работят. В момента текат преговори за доставка на метални тръби, тъй като в складовете на дружеството няма налични количества, въпреки че преди години дворът на фирмата е бил пълен с такива.  За подмяната на 160-те метра стъклопласт ще бъдат необходими повече 500 000 лева, а работата по него ще продължи от 50 до 100 дни в зависимост от доставките, финансирането и метеорологичните условия.

ПРОЧЕТИ
Двама от Долни чифлик се представиха за полицаи, обраха мъж

Веселин Русев обясни, че е поел ангажимент пред община Варна да бъдат картотекирани всички рискови участъци от водопроводната мрежа и те да започнат да се отстраняват поетапно.

По време на ремонта на ул. „Петър Скорчев“ няма да има абонати без вода. Водоподаването веднага е превключено през алтернативно трасе още след втората авария и това ще продължи до финализиране на ремонта.

Абонамент за новините в Telegram