Веднага след погасяване на задължения в размер на над 100 000 лв., извършено на 29.12.2022г., беше възстановено електрозахранването на Белодробната болница във Варна. От 15 декември електрозахранването на лечебното заведение беше преустановено заради натрупан дълг към електроснабдителното дружество.

В последните няколко месеца ЕНЕРГО-ПРО постоянно търсеше решение на проблема с натрупаните задължения.

Абонамент за новините в Google

До крайната мярка се стигна при абсолютно спазване на нормативните изисквания с оглед ограничаване натрупване на допълнителни задължения, както и от нуждата за запазване на стабилност на доставката на електроенергия за всички редовни платци на компанията.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 май

Коректното изпълняване на лицензионните задължения на дружествата от Групата изисква партньорско отношение не само на свързаните с клиентите институции, но и ритмичното погасяване на задълженията за предоставената енергия от страна на клиентите.

Абонамент за новините в Telegram