Възобновен е обществения транспорт в община Провадия
Възобновен е обществения транспорт в община Провадия, научи Девня Онлайн.  Считано от 09.05.2023 година се възобновява изпълнението на всички маршрутни разписания по автобусните линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия.
Договор № ОП-43 от 02.05.2023 година е сключен с „Волан 1“ ЕООД в качеството му на превозвач и е с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия“. Договорът обхваща изпълнението на 22 маршрутни разписания от транспортната схема на Община Провадия.
Общественият превоз на пътници по автобусни линии на територията на община Провадия се извършва по утвърдена от Общински съвет – Провадия транспортна схема. Общинската транспортна схема включва само междуселещни автобусни линии – за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината и в направление: Провадия – Варна – Провадия.
На сайта на общината – https://www.provadia.bg/, в секция „Транспорт“, както и на всяка автобусна спирка ще откриете нужната информация относно всички маршрутни разписания

Абонамент за новините в Telegram