Вдигат помощите за хората с увреждания
Вдигат помощите за хората с увреждания

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. За 2023 г. съгласно Постановление на Министерски съвет № 286/21.09.2022 г. (ДВ, бр.77/27.09.2022 г.) е определена линия на бедност за страната в размер на 504 лв. За това напомнят от община Долни чифлик.

Във връзка с това се изменят и размерите на финансовата подкрепа, отпускана по реда на ЗАКОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ) от Дирекция „Социално подпомагане“ както следва:

Абонамент за новините в Google

1. по чл.70, т.1 от ЗХУ – се променя на 35,28 лв за 2023 г. / за лица от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 35,28 лв.

2. по чл. 70 , т.2 от ЗХУ –се променя на 75,60 лв за 2023 г. / за лицата от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 75,60 лв.

3. по чл. 70 , т.3 от ЗХУ – се променя на 126,00 лв. за 2023 г. / за лицата над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 126,00 лв.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 27 май

4. по чл.70, т.4 от ЗХУ – се променя на 151,20 лв. за 2023 г. / за лицата с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 151,20.

5. по .70, т.5 от ЗХУ – се променя на 287,28 лв. за 2023 г. / за лицата с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 287,28 лв.

След актуализация на размера на линията на бедност ще бъдат издадени заповеди за изменение размера на отпуснатата месечна финансова подкрепа в един екземпляр. При поискване от страна на клиентите ще бъде предоставено заверено копие с подпис на директора и печат на ДСП.

Абонамент за новините в Telegram