Мобилен екип за подкрепа, чрез предоставяне на комплекс от социално – здравни услуги по проект № BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, организира изнесени приемни за предоставяне на комплекс от социални услуги в общността, с цел подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и възрастни от различни групи.

Ще се дават индивидуални консултации от медицинска сестра, психолог, социален работник и юрист по следния график:

Абонамент за новините в Google

Понеделник: от 9,00 до 11,30 часа в село Неофит Рилски в сградата на кметството;

Вторник: от 9,00 до 11,30 часа в село Невша в сградата на Пенсионерски клуб;

Сряда: от 9,00 до 11,30 часа в село Доброплодно в сградата на Пенсионерски клуб;

През останалите дни индивидуални консултации се предоставят в сградата на Център за рехабилитация и социална интеграция в село Ветрино.

В центъра се предоставят услуги и от логопед и рехабилитатор.

ПРОЧЕТИ
Община Варна обявява конкурс за туристическо лого и слоган

През месец август и месец септември трудотерапевт към екипа ще организира групи в селата Неофит Рилски всеки понеделник от 9,00 до 11,30 часа, Невша- всеки вторник от 9,00 до 11,30 часа, Доброплодно- всека сряда от 9,00 до 11,30 часа, с деца на възраст между 9 и 12 години, за занимания през лятото. Записване за участие в групите при кметовете на селата. За село Ветрино занимания ще се провеждат от 9,00 до 11,30 часа в четвъртък и петък в Център за рехабилитация и социална интеграция в село Ветрино.

Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

Абонамент за новините в Telegram