Във Варна стартира  Националната превантивна  програма „Предпазване на младите хора от престъпления“, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Варна.

Пограмата е разработена по инициатива на МВР и се реализира в партньорство с РУО, МКБТХ и ОСНВ. Заложените цели са информиране и предпазване на младите хора от престъпления, като основните акценти са: превенция на трафика на хора; на употреба на наркотични вещества; на престъпленията против собствеността, както и на престъпления чрез виктимизация с използване на информационно-комуникационни технологии. През учебната 2023/2024г. в  лекционния курс по инициативата, ще бъдат включени ученици от 12 клас, на няколко варненски професионални гимназии.

ПРОЧЕТИ
В Девня отбелязаха 187 години от рождението на Васил Левски

На 16 и 17 октомври 2023г. се проведоха първите информационни сесии с дванадесетокласници от ПГГСД „Николай Хайтов“, ПГСАГ „Васил Левски“  и ПГТМД – Варна. Темите, включени в програмата се презентираха от служители от ОКП при ОД МВР Варна, секретарите на Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/ и на Общинския съвет по наркотичните вещества  /ОСНВ/ при община Варна.

На 26.10.2023г. пред зрелостниците от ПТГ – Варна, от служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, ще бъде представена темата „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“.