В изпълнение на проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., във Вълчи дол  започна безплатното раздаване на пластмасови компостери за събиране и третиране на битовите отпадъци, които се генерират в домакинствата и институциите на територията на общината, съобщиха от Областния информационен център в морската столица. Компостът може както да се ползва от семействата, така и да се предоставя на местната администрация, която ще го събира и извозва по график до определена за целта площадка. За безвъзмездно предоставяне на пластмасови компостери е необходимо да се подаде заявление по образец в Информационния център на общината.

Проектът „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“ е на обща стойност 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор – Община Вълчи дол. С част от средствата вече е закупен камион, с който да се транспортират компостерите.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Започнаха срещи за координиране дейността на институциите за изборите във Варна и областта

Основната цел е да се създаде и внедри нова технология за събиране и третиране на битовите отпадъци във Вълчи дол, както и да се стимулира опазването на околната среда чрез намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаването на дела на рециклираните. Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци и засилване на участието на гражданите в разделното събиране на боклук също са сред целите на проекта.

Неговото изпълнение ще продължи до 24.09.2023 г. 

Абонамент за новините в Telegram