В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%).

Всеки четвърти българин вече е с висше образование, показват данните от последното национално преброяване, проведено от НСИ в края на 2021 година.

Абонамент за новините в Google

За 10 години: населението е намаляло с почти 845 хил. души

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 1,56 млн. души.

В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.9 процентни пункта.

Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол.

Относителният дял на жените с висше образование достига 29.3%, а на мъжете – 21.5%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7.0 и 4.8 процентни пункта.

2,69 млн. души са със завършена най-висока степен на средно образование.

ПРОЧЕТИ
Задържаха 13-годишен, откраднал лека кола в Долни чифлик

От тях 33,6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66.4% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ).

Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57,2%) отколкото при жените (42,8%).

Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 78,9 хил. души, а 103,8 хил. са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

В същото време обаче въпреки намалението 0,4 процентни пункта на неграмотните, у нас все още 1,3% от населението над 9-годишна възраст е неграмотно, показват данните.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) – 0.4%.

Абонамент за новините в Telegram