Аспарухов мост, Аспарухово, Варна
Снимка: CC0 Public Domain

Варненци са пропищели от воня, за която обвиняват горенето на боклуци в Девня, става ясно от публикации в социалните медии.

„Някой има ли представа от къде е тая миризма, като на сяра, почти всяка вечер в района под Мол Варна.

Абонамент за новините в Google

От 3 години живея тук и редовно вечер смърди ужасно!“, пише възмутена жена, живееща в района.

Лиляна Тодорова пояснява:

„Горят боклуци в Девня, станахме сметището на Европа.

Около ЖП гара пък винаги около 5- 6 сутрин започва да мирише ужасно.“

По-чист въздух и спиране на проектите за инсталации за горене на отпадъци поискаха на протестни шествия представители на сдруженията „За Земята“ и „Дишай Девня“.

В Девня има планове общината да изгради инсталации за горене на отпадъци.

В града подобни проекти вече са реализирани, има и нови инвестиционни предложения.

Наричат Девня „долината на голямата химия“.

Изобилието на вода, сол и варовик в района са причина за развитието на крупна химическа промишленост – производство на електроенергия, цимент, захар, сода, торове и други.

Постепенно Девня се сдоби и с друго название – „долината на бавната смърт“.

Специфичният релеф и климатичните особености, като честото безветрие, създават условия за концентрация на атмосферни замърсители и радиационни мъгли.

На този фон през последните години градът се превръща в предпочитано място за горене и складиране на отпадъци, алармира Ваня Захариева, председател на гражданското сдружение „Дишай Девня“.

Тя дава примери – мобилна инсталация за термично третиране на отпадъци, завод за стари гуми, площадка за съхранение на неопасни отпадъци, горене на пестициди, RDF-отпадъци и медицински отпадъци.

ПРОЧЕТИ
Полицията и кметовете на общини от Варненско заедно в търсене на решения

И обобщава картината така: „отпадъци, отпадъци, отпадъци“.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие категорично възразява срещу изграждането на инсталация за термично третиране на отпадъци на фирма „Екосоник“ ЕООД в Девня.

Писменото възражение беше изпратено до Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна, съобщиха от екосдружението.

Инсталацията представлява специализиран инсинератор с ротационна пещ за изгаряне на отпадъци с капацитет до 4.0 t/h или 95 t/24h.

Освен битови и домакински отпадъци, в него се предвижда изгаряне още на производствени неопасни, както и опасни отпадъци, медицински отпадъци и странични животински продукти.

През февруари т.г. РИОСВ-Варна прекрати процедура за разширяване на друг инсинератор – този на фирма „ЕкоСейф“ ООД.

Желанието на инвеститора беше да бъдат включени нови кодове отпадъци за горене, в това число и опасни като азбест, нефтопродукти, твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни и антифризни течности и др.

Управител и на „ЕкоСейф“ ООД и „Екосоник“ ЕООД е едно и също лице – Станислава Евтимова, а фирмите са регистрирани на един и същи адрес в София. Двете инвестиционни предложения на реално един и същ инвеститор се реализират в съседни имоти в Девня.

Близо до мястото за реализация се намира т.нар. вододайна зона на ВиК-Девня, която към момента захранва с питейна вода не само близките населени места, но и Варна.

Не е ясно как опасните и неопасни отпадъци ще окажат влияние върху качеството на и без друго ограничените водни ресурси в областта, коментират от екоорганизацията.

Абонамент за новините в Telegram