Заместник-кметът на Варна Диан Иванов участва във форума, гражданите поискаха още подробности за ремонта на Летния театър

Целите, които си поставихме в концепцията „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“, са амбициозни. Уверени сме, че те ще бъдат постигнати, благодарение и на вашата подкрепа. Това заяви днес заместник-кметът по правните въпроси на Община Варна Диан Иванов по време на общественото обсъждане на концепцията. Събитието се проведе в Юнашкия салон и се организира от Областния информационен център на морската столица.

Заместник-кметът благодари на партньорите – общините Аксаково и Шабла, и на представителите на академичните среди, бизнеса, образованието, здравеопазването, културата, участвали в разработването на концепцията.

Абонамент за новините в Google

Община Варна е водещ партньор в документа, в който стойността на 12-те проекта е 43,8 млн. лв. Документът е преминал първия етап на оценка по процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ /КИТИ/ от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Предвижда се проектите в нея да бъдат финансирани по четири програми с европейско финансиране –  „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027.

Първото проектно предложение е „Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)“, открита при ремонтните дейности на ул. „Цар Симеон“.  Предвидените мерки включват облагородяване на пространството между улиците „Козлодуй“, „Цар Симеон I“, „Д-р Л. Заменхоф“, експонирането на недвижимата културна ценност, изграждане на лапидариум (музей на открито, където да се експонират артефакти) и на посетителски информационен център.

Второто проектно предложение е „Реконструкция и ремонт на Летен театър – Варна“, като предвидените дейности включват основен ремонт на сградите, балкона и оградата, нов сценичен подиум, както и осигуряване на достъпна среда. Мерките целят и удължаване на сезона за ползване на съоръжението. По проекта гражданите на общественото обсъждане поискаха повече подробности. Експертите посочиха, че ще се подменят 2400 бр. седалки при основната сцена и балкона. Предвижда се и обновяването на озвучителната система и сценичното осветление. Това включва фасадното и парково осветление и оборудване за съблекални и гримьорни. Предвиден е още монтаж на подвижен покрив /тип Пергола/, както и на защитни тенти за седалки, позволяващи ползването на Летния театър при дъжд.

ПРОЧЕТИ
Община Варна освобождава от длъжност шестима директори

Включен е и проект за ремонт на площада пред ЖП-гарата и девет улици в карето между улиците „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, „Преслав“ и „Девня“. Дейностите включват подмяна на пътната и тротоарните настилки, обособяване на пешеходни зони и велоалеи, поставяне на нова паркова мебел – пейки, кошчета, и обособяване на кътове за отдих.

Сред проектите е основният ремонт и прилагане на мерки по енергийна ефективност за детска градина „Чайка“. Те включват цялостен ремонт на учебното заведение, ново оборудване и облицоване на басейна, обособяване на кабинети за деца със специални образователни потребности.

Предвиден е общ проект по програма „Околна среда“ между Община Варна и Техническия университет за реконструкция на дерето, което минава през двора на университета чрез почистване, увеличаване на обема и изграждане на бетонно корито.

Представени са проекти на образователни институции или фирми-партньори. Сред тях са проектът на Медицински университет – Варна за обновяване на апаратура чрез закупуване на циклотрон за УМБАЛ „Св. Марина“. С общ проект участват ПГГСД „Н. Хайтов“ и училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Игнатиево за превенция на вторичната сегрегация в двете училища. Включени са и два проекта за облагородяване на туристическа инфраструктура в Шабла – единият за селищно образование „Кария“, а другият за природна забележителност „Скалния мост“ в село Тюленово.

Реализирани ще бъдат и инфраструктурни мерки за възстановяването на дерето в с. Куманово, община Аксаково. Предвидени са и два проекта за обучение на персонала на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт мениджмънт.

Продължава и попълването на онлайн анкетата относно проектите на дрес: https://forms.gle/158LQbJdoDbXNPhd6

Абонамент за новините в Telegram