Още 7 561 093 лв. по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г. одобри правителството. По-голямата част от средствата (7 368 690 лв.) се отпускат 20 общини, за да финансират дейностите по проектите на образователните институции в тях. Това са Сандански, Сунгурларе, Аксаково, Варна, Велико Търново, Враца, Козлодуй, Кърджали, Вършец, Радомир, Червен бряг, Асеновград, Пловдив, Родопи, Русе, Котел, Нова Загора, Сливен, Самоков и Стара Загора.

Държавната Професионална гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня” в Стара Загора се подкрепя със 192 403 лв.

ПРОЧЕТИ
В шест варненски общини ще бъдат изградени фотоволтаични централи в детски градини, училища и общински сгради

Целта на програмата е да се намали недостигът на свободни места в образователните институции и да се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Също така ще се подпомогне успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и организирането на едносменен режим на учебния ден.