87.7% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.4 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година.

Това показват резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток за Moreto.net.

Абонамент за новините в Google

Областта е на десето място в страната по този показател. Първа е област София (столица) с 94.7%, при 87.3% средна стойност за страната.

За периода 2013 – 2022 г. се наблюдава ръст от 30.6 процентни пункта на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

През 2022 г. 83.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Варна използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, като мъжете са по-активни в сравнение с жените – съответно 84.0 и 82.1%. В сравнение с предходната година е регистриран ръст от 1.9 процентни пункта в регулярното използване на интернет.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 22 май

По този показател област Варна е на шесто място в страната. Първа е област София (столица) (90.9%), при средна стойност за страната 79.0%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Варна по образование – докато 97.7% от лицата с висше образование сърфират редовно в глобалната мрежа, то 62.0% от лицата с основно или по-ниско образование използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Редовно използващите интернет лица със средно образование са 82.7%.

През последните 12 месеца 30.7% от лицата в област Варна използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Областта изпреварва с 4.3 процентни пункта средната стойност за страната, която е 26.4% и заема четвърто място сред 28-те области.

Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услугите на административните органи и публичните институции в област Видин – 62.6%, а най-нисък в област Силистра – 3.9%.

Абонамент за новините в Telegram