Въпреки забрана, кораб влезе в пристанище „Карантината“ и заседна

8

В пристанище „Карантината“ в Аспарухово могат да влизат кораби с газене до 1,5 м. Затова на рибарския кораб „Барбун“ още вчера е отказан достъп, тъй като плавателният съд гази над 2,10 м., обясни Младен Иванов, представител на оператора на порта. На своя отговорност кораб „Барбун“ е влязъл в пристанището и е заседнал в акваторията на пристанището. Плавателният съд е изтеглен от друг рибарски кораб.

На 18 април дейностите по възстановяване на проектните дълбочини на пристанище „Карантината“ са приключени. Извършен е т. нар. промер – тоест замерване на дълбочините на акваторията, които отговарят на проекта.

В момента се извършват дейности по дооборудване на пристанището за получаване на удостоверение за експлоатационна годност от „Морска администрация“ за пълен капацитет – приемане на 116 плавателни съда.

От юни 2021 година на пристанището има 42 плавателни съда, които са наематели с подписани договори.