Вълчи дол закупи камион за компостиране

Община Вълчи дол закупи ново специализирано моторно средство по проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор – Община Вълчи дол. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

С новия камион ще се транспортират компостери, в които ще се събират зелена маса и хранителни отпадъци. Те ще бъдат разположени на 130 места на територията на общината. Получените след разграждането естествени торове ще се използват безплатно от земеделските производители за обогатяване и подхранване на почвата.

Абонамент за новините в Google

По проекта е създадена и информационна платформа – 2beeco.eu. Сред дейностите, предвидени за изпълнение, са организиране на широка информационна кампания сред жителите на Община Вълчи дол с цел превенция и опазване на чиста околната среда, популяризиране на екологичната култура, изработване и отпечатване на наръчник за компостиране в битови условия.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 17 април

Основната цел на проекта, който е демонстрационен, е да се създаде и внедри нова технология за събиране и третиране на битовите отпадъци във Вълчи дол, както и да се стимулира опазването на околната среда чрез намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаването на дела на рециклираните. Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци и засилване на участието на гражданите в разделното събиране на боклук също са сред целите на проекта.

Той е стартирал на 24.02.2022 г. и ще продължи до 24.09.2023 г.

Абонамент за новините в Telegram