Община Долни чифлик набира кандидати сред младежите, живеещи на територията на общините Бяла, Аврен и Долни чифлик, за участие в 4 (четири)-дневен курс по фотография.

Курсът ще бъде проведен в рамките на проект „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“ по Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 r.

ПРОЧЕТИ
От полицията във Варна с информация за всички пожари, горели вчера в областта

Повече информация можете да получите на тел. 088 2559 902 или на място в сградата на община Долни чифлик.

www.eufunds.bg