От днес в община Аксаково стартира проект „Детска кухня“ с Партньорско споразумение за реализиране на проект по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.

От днес в община Аксаково стартира проект „Детска кухня“ с Партньорско споразумение за реализиране на проект по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г.

В рамките на проекта ще се предоставя помощ под формата на ваучери или карти за детска кухня в община Аксаково, предназначени за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, на които ще се приготвя обедно хранене и не е осигурено хранене по друг ред.

Абонамент за новините в Google

Допустимите потребители за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня ще се определят от Дирекция Социално подпомагане (ДСП), като се включват деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

  • семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  • самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  • приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.
ПРОЧЕТИ
Инвестиции за над 50 млн. лв. за област Варна, включени в интегрирани концепции

За деца близнаци ваучер/карта за детска кухня ще се предоставя за всяко дете – близнак.

Помощта ще се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа.

Декларации за помощта се приемат от Дирекция Социално подпомагане на адрес: гр. Аксаково ул. Г. Петлешев № 37

Абонамент за новините в Telegram