Община Аксаково стартира изпълнението на проекта  „Укрепване на общински капацитет за социално включване в община Аксаково“  по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 77 115 лв. Това съобщиха от Областния информационен център – Варна.

Проектът  цели укрепване и развитие на капацитета на Община Аксаково в прилагането на нови механизми и норми в системата на социалните услуги, създаване на условия за ефективна и качествена грижа за лицата от най-уязвимите групи от населението, както и повишаване капацитета на общинските служители по изпълнение на правомощията по прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания, Закона за лична помощ и поднормативните актове в областта на социалната политика.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 23 май

В рамките на проекта ще бъдат извършени проучвания относно потребностите от предоставяне на социални услуги на местно ниво, ще се анализира и тяхното качество. Предвидено е разработване на основни документи по прилагане на нормативната уредба в областта на социалните услуги, предоставяни в общината. Сред заложените дейности са още укрепване капацитета на общинските служители в областта на социалните услуги и надграждане на резултатите от изпълнението на предходен проект на Община Аксаково – „Социални услуги на едно гише“.

Проектът ще се изпълнява 13 месеца – от 01.03.2023 г. до 1.04.2024 г. 

Абонамент за новините в Telegram