В две варненски села водата е негодна за пиене

В две населени места във Варненско водата не е годна за пиене заради влошени показатели. Това показва седмичният мониторинг на РЗИ за качеството на питейната вода, подавана на населението. При извършен мониторинг е установено, че в двете населени места качествата на питейната вода не отговарят на Наредба № 9. От РЗИ – Варна уточняват, че това са селата Царевци и Горица.

В село Царевци е установен остатъчен свободен хлор- 0,64 мг/л, при норма – 0,3-0,4 мг/, а мирисът е неприемлив за потребителя.

Абонамент за новините в Google

В село Горица от РЗИ установяват остатъчен свободен хлор- 0,975 мг/л, при норма – 0,3-0,4 мг/, с мирис неприемлив за потребителя.

От Здравната инспекция са издали две предписания до Ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед
постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

ПРОЧЕТИ
20-годишно момиче от Вълчи дол катастрофира тежко край Девня

Препоръки към потребителя:

Като уязвими групи от населението по отношение на остатъчния хлор могат да се
посочат: бременните жени с изострено обоняние, деца и възрастни, чувствителни спрямо
миризмата на хлор. На основание гореизложеното даваме следните препоръки:

Да не се консумира вода директно от чешмата;
Да се остави водата да престои на стайна температура известно време, за да излети
остатъчният свободен хлор;
При готвене да се кипне водата, преди да се поставят продуктите в нея;
В райони, с чести аварии на водопроводната система да се консумира бутилирана вода, подходяща за всекидневна употреба, след възстановяване на водоподаването и до възстановяване на качеството на водата

Абонамент за новините в Telegram