На 17-ти февруари от 17,00 часа в пленарната зала на община Долни чифлик общинската управа съвместно със специалисти от сферата на енергетиката кани всички заинтересовани граждани и представители на фирми на дискусия, на която ще бъде предоставена информация за възможностите за финансиране на домакинства и фирми по проектите за подкрепа за енергия от възобновяеми източници, съобщиха от общината.
Процедурата за подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата се очаква да се обяви до месец април 2023 г. Потенциални кандидати са физически лица, собственици на жилището, с което ще се кандидатства. Те ще могат да закупят слънчеви инсталации за БГВ, като ще се финансира до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960,83 лв.. Ще могат да се закупят и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, като ще се финансира до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.
На срещата ще бъдат обсъдени и възможностите за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, както и процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”. Процедурата e обявена на 02.02.2023 г., като потенциални кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия.

Абонамент за новините в Telegram