В Община Девня започна кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2024 г.
Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се заплатят на две равни вноски – до 1 юли и до 31 октомври. Жителите на общината, които до 30 април 2024 г. внесат дължимите данъци и такси за цялата година, ще получат 5% отстъпка!
Патентният данък се заплаща на 4 равни вноски – до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Лицата, които са подали данъчната си декларация до края на януари и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, също ще ползват отстъпка от 5 процента!
Как и къде можете да платите местните данъци и такси към Община Девня, както и информация за сроковете за подаване на декларация и плащане на туристическия данък, можете да видите в сайта на Община Девня.

Абонамент за новините в Telegram