Две информационни срещи на тема „Водено от общностите местно развитие. Изготвяне на Стратегия“ бяха проведени в общините Девня и Суворово. Събитията са организирани в изпълнение на проекта „Подготвителни дейности по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Суворово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общата му стойност е 47 202, 64 лв. Бенефициент е Община Девня, съобщиха от Областния информационен център.

Информационните срещи са реализирани във връзка с изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на двете общини. Участие в тях взеха 27 души от Община Девня и 28 от Суворово. Сред тях имаше представители на всички заинтересовани страни – публичен, неправителствен и стопански сектор. Присъстващите бяха запознати с подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Бяха представени етапите на подготовката и съдържанието на Стратегията за ВОМР на Девня и Суворово. По време на събитията беше проведена и дискусия със заинтересованите страни във връзка с представената информация и възможностите за развитие на региона. 

Абонамент за новините в Google

Абонамент за новините в Telegram