Започна обновяване на пазара за грозде

Започва обновяването на Общинския пазар за грозде в Бяла.

Тържището е с важно значение за общината, тъй като местните лозари предлагат своята продукция по време на есенния сезон. Обновеното пространство ще предоставя по-удобни и съвременни условия за всички, които желаят да продават своята продукция.

Абонамент за новините в Google

Предвидени са следните дейности:

– Отводняване;

– Асфалтиране на площадката;

– Направа на тротоар;

Предстои кандидатстване по програма за закупуване на нови павилиони.

Абонамент за новините в Telegram