Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
DSC images.
Общи на Белослав извършва анкетно проучване, в което разчита на отзивчивост и готовност от страна на своите жители да изразят мнение чрез попълване на анкетата. Ето какво съобщават от местната администрация: 
Настоящето анкетно проучване се провежда с цел идентифициране на проблемите и потребностите на територията, набирайки информация от широк кръг местни заинтересовани страни.
По този начин ще подпомогнете набирането на необходимата информация за процеса на създаване на Местна инициативна група, която да прилага интегрирана многофондова Стратегия по Подхода Водено от общностите местно развитие с територия на действие – община Белослав.
Стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде разработена в полза на местните общности като ще се основава на характерните потребности и потенциал на територията и на местното население, както и на сходната визия за развитие на трите общини.
Предварително Ви благодарим за отзивчивостта и съдействието!
Това ще ни помогне да изготвим качествена стратегия, която да отчете вижданията и потребностите на местните общности.

Абонамент за новините в Telegram