Официална церемония – „Първа копка“ на обект „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна – II етап от Помпена станция „Чуката“ в посока с. Припек“ се проведе днес в района на кв.“Акациите“ община Белослав.

Строителната площадка е на територията на три общини – Белослав / градът и землището на с. Страшимирово/, община Девня, както и землището на с. Слънчево – община Аксаково. Строителите – „Водопроводи – Варна“, „Автомагистрали Черно море“ и „Спедстрой“ ООД са планирали реконструкцията да бъде извършена за 780 дни. Ще бъдат подменени тръби с дължина 3400 метра.

Абонамент за новините в Google

На церемонията присъстваха професор Андрияна Андреева – областен управител на област Варна, която е възложител на обекта чрез „ВиК – Варна“ ООД, управителят на водоснабдителното дружество инж. Веселин Русев, главният му инженер – Крачев, зам. главният инженер Георги Стоилов и Сава Коев – ръководител на проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК» ООД.

ПРОЧЕТИ
Две шипобедрени костенурки спасиха край село Бозвелийско служители на ДГС-Провадия

Участъкът от водопровода, който е част от първия главен водопровод, осигурявал вода за Варна, е строен преди близо 65 години, обясни главният инженер на „ВиК – Варна“ ООД инженер Крачев. Вложените тогава материали – бетонните тръби и връзките между тях са отдавна амортизирани. Новите стоманени тръби, с които ще бъде извършена реконструкцията, са метални със специални покрития – отвън срещу корозия, а във вътрешната им част – с покритие с допустимост за питейно-битово водоснабдяване. Тези покрития гарантират едновременно безопасност за качеството на водата и по-дълъг живот за тръбите.

Общата стойност на проекта е 138,4 млн. лв, от които 96,8 млн.лв са безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне.

 

Абонамент за новините в Telegram