Увеличават бюджета за здравеопазване в Суворово
Заради инфлационните процеси и повишаването на минималната работна заплата се увеличават средствата, които ще залегнат в новия бюджет на община Суворово. Това стана ясно от доклада на Гавраил Гавраилов – Директор Дирекция „Финанси и бюджет“ на обществено обсъждане на параметрите, които са залегнали в общинския бюджет за тази година.
Очаква се в сферата на здравеопазването средствата да се увеличат с 28,6% спрямо миналата година. В образованието парите ще набъбнат с 12,3%, в областта на културата – 12,6%, на отбраната – с 11%. Гавраилов уточни, че това са част от делегираните от държавата дейности.
По отношение на местните дейности общата изравнителна субсидия се запазва същата, спрямо миналата година.
А капиталовата рамка предвижда средства, с които общината ще продължи да работи по обновяване на местната пътна инфраструктура.