уницеф, климатични промени, конкурс за есе

Всички младежи от Девня и региона на възраст от 14 до 24 г. могат да се включат в конкурс за есе на тема: „Моят опит с климатичните промени и замърсяването на околната среда“, организиран от UNICEF.
Крайният срок за участие е 30 септември, а а резултатите от конкурса ще станат ясни на 31 октомври, уточняват от Младежкия съвет на UNICEF.
Климатичните промени засягат всички хора, но тяхната тежест е най-голяма за младите хора и децата.
В доклад на изследователския институт на УНИЦЕФ „Иноченти“ за околната среда и благосъстоянието на децата България заема 35 място от 39 между държавите от Европейския съюз и/или Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
С този конкурс организацията дава възможност на младите хора да изразят своето мнение за климатичните промени и замърсяването на околната среда.
Целта е да бъдат стимулирани повече млади хора да помислят за проблема, свързан с климатичните промени.
Участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови групи – 14-18 години и 19-24 години.
В есетата си може да опишете проблем с околната среда от регион, в който живеете. Каква е причината за неговото възникване? Как се отразява на вашето ежедневие?
Споделете вашето решение на екологичен проблем или идея за превенция на замърсяването и глобалното затопляне. Какви са възможностите за намаляване на замърсяването и въглеродните емисии?
Помислете как младите хора могат да съдействат за опазването на околната среда. В какви младежки инициативи сте участвали?
Разкажете за вашите страхове и притеснения за бъдещето състояние на природата, ако не се вземат мерки за предотвратяване на климатичните промени. А какви ще са последствията, ако не се направи нищо за ограничаване на световната температура?
Журито ще бъде съставено от членовете на Младежкия съвет към UNICEF и експерт по въпросите на околната среда.
Трите най-добри есета във всяка възрастова категория ще бъдат публикувани на страницата на U-Report и разпространени в социалните канали на УНИЦЕФ и U-Report. Авторите им ще получат специална грамота за участие.