Предстои аварийно укрепване на устоите на моста в село Партизани, община Дългопол. Това става ясно от обявената обществена поръчка на общината, предаде СайтЪТ. Средствата, които са предвидени за ремонта на съоръжението възлизат на близо 123 хил. лв. без ДДС.

Какво е текущото състояние на моста?

Абонамент за новините в Google

Мостът е изграден след 1950 г. Състои се от основен носещ елемент стоманобетонов свод, който стъпва върху каменна зидария, и крила също изградени от камък.

През дългия период на функциониране на моста често е бил подлаган на тежки метеорологични условия, които постепенно са влошили състоянието на каменните зидарии.

Падналите проливни дъждове са ускорили процеса. В резултат на тези въздействия към
момента са констатирани следните увреждания:

Фугите на каменната зидария липсват масово и връзката се осъществява само чрез триене, което не е достатъчно;

Има разместени и липсващи елементи на каменната зидария на крилата на моста; Има разместени и липсващи елементи на каменната зидария на устоите на моста;

Част от елементите на парапета на моста липсват;

Какво предстои?

ПРОЧЕТИ
Оставиха в ареста непоправим крадец, отмъкнал със сила три мобилни телефона

Вземайки в предвид направените констатации и в изпълнение на изискванията на Възложителя се предписва да се извърши аварийно укрепване на устоите на моста и компрометираните елементи , което се състои в:

отстраняване на наносите от тиня в обсега на ремонта на моста; ;

направа на стоманобетонова плоча на дъното на моста;

направа на стоманобетонови стени с дебелина 25 см опасващи съществуващите каменни устои на моста с височина мин 15 см по-високи от долния ръб на свода;

направа на стоманобетонова стена която да предпази и подпре крилните стени на моста от
горна и долна страна на моста;

направа на три предпазни прага на моста на входа и изхода на моста и на края на рис
бермата.

направа на рис берма от долна страна на моста с цел предпазване от изнасяне на земни
материали , а с това и осигуряване на нормалната работа на моста.

възстановяване на парапета на моста и антикорозионно покритие и боядисване на същия;

почистване и фугиране на всички оставащи видими каменни зидарии.

Абонамент за новините в Telegram