Учредиха Местна инициативна група

Тридесет и шест представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор учредиха СНЦ Местна инициативна група „Аврен-Варна“. Учредителното събрание за създаване на неправителствената организация се проведе в село Аврен. Събитието бе организирано в изпълнение на проекта „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Аврен-Варна“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“. Общият му бюджет е 47 821, 11 лв.

Основната цел на проекта е да бъде разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027 г. на територията на Община Аврен и варненските села Звездица, Казашко, Константиново и Тополи.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Задържаха четирима за участие в престъпна група със строителни измами във Варненско и страната

Освен да се учреди сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование Местна инициативна група „Аврен-Варна”, по време на срещата бе приет и Устав на организацията. Дневният ред на събранието включваше още избор на председател и членове на Управителния съвет на сдружението.

Абонамент за новините в Telegram