20 ученици от СУ „Васил Левски“ в гр. Девня проведоха практика в италианския град Реджо Емилия по проекта „Професионална лаборатория по дигитален дизайн за квалификация на ученици“. Той е финансиран от програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на проведения стаж е била усвояване на софтуер за дигитална визуализация, запознаване с начините на визуализиране на предприемачески идеи в различни икономически сектори.

Абонамент за новините в Google

По време на своята мобилност учениците са имали възможност да задълбочат своята професионална подготовка по компютърна графика. Те са насърчавани от своите ментори да изследват контекста и формата, типографията, създаването на образи, ползването на фотографията и интерактивните дигитални медии.

ПРОЧЕТИ
Изтребват с "Бандит" кърлежите в градския парк на Девня

В резултат на престоя си младежите са подобрили дизайнерските си компетенции, усвоили са практически умения за ползване на различни приложения на компютърната графика, графични символи и стилизация, дигитални и недигитални методи в графиката и дизайна и са опознали пътя от скицата до крайния продукт. В рамките на практиката възпитаниците на СУ „Васил Левски“ са усвоили и умения за скициране и дигитализиране на изображения, придобили са опит за дизайн на опаковки и използване на еко материали при печатния процес и са се запознали с различни софтуерни продукти за изработка на векторни и растерни изображения. 

Абонамент за новините в Telegram