Всички новини за: ВиК

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД призовава населението на Варненска област да използва разумно и само по предназначение питейната вода. Поради трайното засушаване, високите температури и липсата на валежи през летните месеци има значителен спад в нивото на подпочвените води,...
Близо 2 млн. лева без ДДС са инвестициите в нова техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. В подвижния състав на дружеството вече има пет чисто нови багер-товарачи HIDROMEK, мини багер „Komatsu“, удобен за работа в...
Веселин Русев – директорът на „ВиК – Варна“ ООД  представи на областния управител професор Андрияна Андреева списък с обектите от стратегическо значение за общините, които водоснабдителното дружество може да поеме като ангажимент за изпълнение през 2024 година. Ръководството на...
Започна изпълнението на проекта „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Приселци и Близнаци, община Аврен“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка...
Заради авария на ул. „Дунав“ временно ще бъде спряно водоподаването към „долната зона“ на Девня – на изток от ул. Райко Даскалов“, съобщават от ВиК – Девня. Възможно е без вода за кратко да остане и детска градина „Незабравка“. Аварийните...
Работата по три от четирите лота по проект  № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация – Варна” ООД”, които са извън територията на град Варна, вече е приключила, отчете ръководителят на проекта Сава...

ПОПУЛЯРНО

Следване в Гугъл Новини