Devnya Online Facebook Banner Image

Всички новини за: ВиК

Веселин Русев – директорът на „ВиК – Варна“ ООД  представи на областния управител професор Андрияна Андреева списък с обектите от стратегическо значение за общините, които водоснабдителното дружество може да поеме като ангажимент за изпълнение през 2024 година. Ръководството на...
Започна изпълнението на проекта „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Приселци и Близнаци, община Аврен“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка...
Заради авария на ул. „Дунав“ временно ще бъде спряно водоподаването към „долната зона“ на Девня – на изток от ул. Райко Даскалов“, съобщават от ВиК – Девня. Възможно е без вода за кратко да остане и детска градина „Незабравка“. Аварийните...
Работата по три от четирите лота по проект  № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация – Варна” ООД”, които са извън територията на град Варна, вече е приключила, отчете ръководителят на проекта Сава...
Заради поредната мащабна ВиК авария в квартал “Бриз” днес и заради очевидната професионална немощ да се справи с проблеми, свързани с изпълнението на водния проект на Варна на стойност 140 млн. лв., настояваме за незабавна оставка на управителя на...
Село Падина остана без водоподаване днес поради повреда по главния водопровод "Китка - Варна". По информация от ВиК дружеството във Варна екипи, които обслужват деривацията са отстранили повредата. Очаква се водата в селото да потече до около 20 часа.

ПОПУЛЯРНО

ИЗБОР НА РЕДАКТОРА

Следване в Гугъл Новини