Всички новини за: стопани

От 21 август до 2 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата на държавна помощ "Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури" за 2023 г., утвърдена съгласно Временната рамка...
Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 319 774, 40 лева. Това съобщиха от Областния информационен център...
Следване в Гугъл Новини

ПОПУЛЯРНО