Devnya Online Facebook Banner Image

Всички новини за: срещи

Поставянето на нови точки за видеонаблюдение и разширяване на Еко парка в село Звездица бяха основни теми на разговора с кмета Станислава Христова Кметът на Варна Благомир Коцев започва поредица от срещи с кметовете на петте района и петте кметства...
В продължение на политиката за по-активна комуникация между общините и държавата от една страна и по-ефективно взаимодействие между общините в област Варна, днес областният управител професор Андрияна Андреева постави началото на нова традиция – всеки месец на ротационен принцип...
Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на...

ПОПУЛЯРНО

ИЗБОР НА РЕДАКТОРА

Следване в Гугъл Новини