Devnya Online Facebook Banner Image

Всички новини за: ремонти

До 20 юни ще бъде възстановено движението по бул. „Христо Смирненски“, обещаха изпълнителите на обектите  В средата на месеца започва асфалтирането на ул. „Прилеп“, а „ВиК“ излиза от ул. „8-ма“, стана ясно на извънредна среща при кмета  Пътната рехабилитация в „Младост“...
Община Дългопол обявява обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Корекция на река Лопушанска в района на село Лопушна, община Дългопол“. Обявената стойност на проекта възлиза на 3 692 910,42 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на...
Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на...
На 25.03.2023 г., поради извършване на предаварийни строително ремонтни дейности по ВЕЛ 110 kV „Лилия-Галатея“, собственост на Електроенергиен системен оператор ЕАД, ще бъде е прекъснато електрозахранването на голям брой клиенти на ЕРП Север. Периодът за прекъсване, посочен в уведомително...
Общинският съветник от Девня Денис Куцаров посети квартал ”Химик” , за да провери как протича частичния ремонт на инфраструктурата, предаде репортер на Девня Онлайн. Куцаров заяви, че в близките години с общи усилия, кварталът се е сдобил със съвременна автобусна...
Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да започне да подписва споразуменията с общини, посочени в решение на Министерски съвет за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Ведомството кани...

ПОПУЛЯРНО

ИЗБОР НА РЕДАКТОРА

Следване в Гугъл Новини