Всички новини за: пътни ремонти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да започне да подписва споразуменията с общини, посочени в решение на Министерски съвет за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Ведомството кани...
Следване в Гугъл Новини

ПОПУЛЯРНО