18 C
Девня
неделя, декември 3, 2023

Всички новини за: отпадъци

Жителите на Девня изхвърлят значително по-малко отпадъци от останалите общини в региона, става ясно от анализа изготвен в Плана за интегрирано управление на община Девня. Образуваните битови отпадъци на човек от населението в България за 2019 г. е 407 кг/човек/година,...
След постъпили множество сигнали по Зелен телефон към 17 часа на 25 юни за възникнал пожар на площадката на Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци с оператор „Екосейф“ ООД в град Девня, от служители на РИОСВ – Варна...
Както Девня Онлайн не веднъж сигнализира, живеещите в кв. Химик и не само те, а всички девненци, са силно притеснени от замърсяването на околната среда и последствията за здравето на хората от изгарянето на опасни отпадъци в близост до...
Нова клетка на регионалното депо за отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав предстои да бъде изградена. С пълно единодушие Общинският съвет в морския град даде съгласието си за предприемане на действия за извършване на проучвания за изграждане на...
Областният информационен център-Варна бе домакин на пресконференция, по време на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията...
Нова и напълно безплатна услуга се очаква да стартира в община Аксаково, съобщиха СайтЪТ от общинската администрация. В момента се търси изпълнител, чрез обществена поръчка с възложител община Аксаково, който ще извършва услугата „Експериментална услуга по събиране, натоварване и транспортиране на строителни...
В изпълнение на проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., във Вълчи дол  започна безплатното раздаване на пластмасови компостери за събиране и третиране на битовите отпадъци, които се генерират в домакинствата и институциите...
Община Ветрино е сключила договор за доставка на компостери за домашно компостиране и две дробилки за предварително третиране, стана ясно на пресконференция по проекта „Изграждане на система за компостиране на място на биоразградими отпадъци на територията на община Ветрино“. Финансирането...
Следване в Гугъл Новини

ПОПУЛЯРНО