Devnya Online Facebook Banner Image

Всички новини за: домакинства

В изпълнение на проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., във Вълчи дол  започна безплатното раздаване на пластмасови компостери за събиране и третиране на битовите отпадъци, които се генерират в домакинствата и институциите...
Община Девня възнамерява да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в Сектор „Управление на отпадъците” за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за зелени и други биоотпадъци на територията на общината. В тази...

ПОПУЛЯРНО

ИЗБОР НА РЕДАКТОРА

Следване в Гугъл Новини